Connect & Share

CEO & FOUNDER ONEGROUP VIET NAM

NỀN TẢNG ONEKIDS

Quản lý trường học, tương tác & Chia sẻ giữa:
Gia đình - Giáo viên - Nhà trường

Nguyễn Đình Anh

www.onekids.edu.vn

- Tiết kiệm thời gian & Chi phí
- Đơn giản, tự động hóa các công việc hàng ngày
- Phát triển nhà trường toàn diện & hiệu quả

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC SỐ 1 VIỆT NAM

"Chúng tôi luôn ở đây để đem đến những giá trị khác biệt"

LIÊN HỆ