Inbound Marketing Strategy

Lựa chọn outbound marketing hay inbound marketing?

Khi đứng trước sự chọn lựa giữa inbound marketing và outbound marketing, đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều chọn inbound vì phương pháp marketing này có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Tuy nhiên, Inbound marketing có thực sự là lựa chọn hoàn hảo nhất? Hãy hiểu rõ về sự khác biệt…