Đức tin

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người không có “đức tin”?

Nếu một người không có đức tin, thì không việc ác nào họ không dám làm, bởi không có gì khiến họ sợ hãi. Chỉ khi có đức tin, con người mới có thể sản sinh tình yêu thương vì kính sợ Thần, mới dám bước ra bảo vệ công lý, mới dám nói “Không!” khi đối mặt với sức mạnh tột cùng của cái ác!

DANH NGÔN VỀ ĐỨC TIN

  • Tôi đặt đức tin của mình vào lời của Chúa, và không phải vào nhà thờ. | I ground my faith upon God’s word, and not upon the church. – “Jane Grey”.
  • Ai không sống theo đức tin của mình cũng sẽ không tin tưởng. | He does not believe who does not live according to his belief. – Thomas Fuller.
  • Đức tin là sự tin tưởng sống động và táo bạo vào ơn Chúa, chắc chắn và vững bền tới mức một người có thể cược cả đời mình cho nó hàng nghìn lần. | Faith is a living, daring confidence in God’s grace, so sure and certain that a man could stake his life on it a thousand times. – Martin Luther.
  • Lí lẽ là kẻ thù của đức tin. | Reason is the enemy of faith. – Martin Luther.
  • Đức tin là bước đi bước đầu tiên ngay cả khi bạn không thấy được toàn bộ cầu thang. | Faith is taking the first step even when you can’t see the whole staircase. – Martin Luther King Jr.
  • Đức tin là con chim cảm nhận được ánh sáng khi bình minh vẫn còn tăm tối. | Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. – Rabindranath Tagore.
  • Con người chẳng bao giờ làm điều ác một cách toàn diện và vui vẻ hơn khi họ làm điều ác dưới niềm tin tôn giáo. | Men never commit evil so fully and joyfully as when they do it for religious convictions. – Blaise Pascal.
  • Trong đức tin, có đủ ánh sáng cho người muốn tin, và đủ bóng tối để làm mờ mắt người không tin. | In faith there is enough light for those who want to believe and enough shadows to blind those who don’t. – Blaise Pascal.
  • Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. | All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired. – Martin Luther.

Xem thêm:

Tổng hợp: trithucvn.org & Internert