Marketing online là gì

Marketing online là gì?

Marketing online là hình thức tiếp thị trực tuyến, tận dụng Internet để truyền bá thông điệp về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang kinh doanh tới khách hàng tiềm năng. Các phương tiện được sử dụng cho Marketing Online bao gồm Website, email, social media, quảng cáo hiển thị, quảng cáo…