sử dụng Filmora 9

Hướng dẫn sử dụng Filmora 9 cho người mới bắt đầu

Filmora 9 là phần mềnh chỉnh sửa video chuyên nghiệp, tuy nhiên cách sử dụng Filmora 9 cũng khá đơn giản đối với người mới. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách sử dụng Filmora 9 dành cho người dùng mới bắt đầu.

I. Lợi ích khi sử dụng Filmora

 • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
 • Chỉnh sửa video bằng Wondershare Filmora nhanh chóng với đa dạng hiệu ứng, chỉnh sửa cắt ghép,…
 • Lưu video về máy với hình ảnh chất lượng cao.

II. Hướng dẫn sử dụng Filmora 9 chỉnh sửa, cắt video, nhạc

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở Filmora trên máy tính > Chọn mục Media > Nhấn vào biểu tượng Media + > Chọn video cần chỉnh sửa > Nhấn Open > Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video > Chọn Keep Project setting.
 • Nhấn vào biểu tượng dấu +/- để tăng giảm độ chi tiết hình ảnh trong video.
 • Để cắt video, nhạc: Nhấn chuột tại thời gian bạn muốn cắt > Nhấn vào biểu tượng cái kéo để tách video thành hai phần > Nhấn chuột trái vào phần video bạn muốn cắt và bấm phím tắt Ctrl + X.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Filmora trên máy tính, nhấn Media > Nhấn vào biểu tượng Media + để tải video cần chỉnh sửa.

cach su dung wondershare filmora chinh sua video nhac mien phi 1 800x600 1
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media

Bước 2: Chọn video cần chỉnh sửa > Nhấn Open.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chọn video cần chỉnh sửa

Bước 3: Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn vào biểu tượng dấu + sau video

Bước 4: Chọn Keep Project setting.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chọn Keep Project setting

Bước 5: Bạn hãy nhấn vào biểu tượng dấu +/- để tăng giảm độ chi tiết hình ảnh trong video.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Tăng giảm độ chi tiết hình ảnh

Bước 6: Để cắt video, nhạc, bạn hãy nhấn chuột tại thời gian bạn muốn cắt trên thanh hiển thị thời gian như ảnh.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chọn thời điểm muốn cắt

Bước 7: Nhấn vào biểu tượng cái kéo để tách video thành hai phần.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Tách video làm hai phần

Bước 8: Sau đó, bạn hãy nhấn chuột trái vào phần video bạn muốn cắt và bấm phím tắt Ctrl + X.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Cắt video

Như vậy, bạn đã cắt video thành công.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Bạn đã cắt video thành công

III. Ghép, nối nhiều video, nhạc với Filmora

1. Hướng dẫn nhanh

Mở Filmora trên máy tính > Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media > Chọn các video cần chỉnh sửa > Nhấn Open Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video thứ nhất > Bạn nhấn vào vị trí thời gian của video thứ nhất muốn chèn video thứ hai >  Nhấn vào biểu tượng dấu + ở video thứ hai để chèn

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Filmora trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media để tải video cần chỉnh sửa.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media

Bước 2: Chọn các video cần chỉnh sửa > Nhấn Open

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chọn video cần ghép

Bước 3: Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video thứ nhất.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video thứ nhất.

Bước 4: Bạn nhấn vào vị trí thời gian của video thứ nhất muốn chèn video thứ hai vào để xuất hiện biểu tượng cái kéo.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Xác định vị trí cần chèn trong video thứ nhất

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng dấu + ở video thứ hai.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chèn video thứ hai

Như vậy, bạn đã chèn, ghép, nối được các video với nhau.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chèn video thành công

IV. Dùng Filmora thêm hình ảnh vào video, nhạc

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở Filmora trên máy tính > Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media > Chọn các video, hình ảnh > Nhấn Open > Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video > Xác định vị trí chèn ảnh trên video > Nhấn vào biểu tượng dấu + ở góc phải bức ảnh bạn muốn chèn.
 • Chỉnh thời gian xuất hiện của bức ảnh: đặt con chuột vào cuối cùng bức ảnh và bắt đầu kéo.
 • Ở góc phải phía trên phần mềm Wondershare Filmora sẽ có khung để bạn xem trước video > Nhấn chuột vào bức ảnh > Nhấn vào góc bất kì vào kéo thả chuột để điều chỉnh kích thước bức ảnh > Nhấn chuột vào bức ảnh và di chuyển theo ý muốn của bạn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Filmora trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media để tải video cần chỉnh sửa.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media

Bước 2: Chọn các video, hình ảnh của bạn > Nhấn Open.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chọn ảnh, video

Bước 3: Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video

Bước 4: Bạn nhấn vào vị trí thời gian của video bạn muốn chèn hình ảnh để xuất hiện biểu tượng cái kéo.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Xác định vị trí chèn ảnh

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng dấu + ở góc phải bức ảnh bạn muốn chèn.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chèn ảnh vào video

Bước 7: Để kéo dài thời gian xuất hiện của bức ảnh, bạn hãy đặt con chuột vào cuối cùng bức ảnh và bắt đầu kéo.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Điều chỉnh thời gian xuất hiện ảnh trong video

Bước 8: Ở góc phải phía trên phần mềm Wondershare Filmora sẽ có khung để bạn xem trước video, bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí, kích thước hình ảnh trong video tại đây.

Bạn hãy nhấn chuột vào bức ảnh > Nhấn vào góc bất kì vào kéo thả chuột để điều chỉnh kích thước bức ảnh.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Điều chỉnh kích thước ảnh

Nhấn chuột vào bức ảnh và di chuyển theo ý muốn của bạn.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Điều chỉnh vị trí ảnh

V. Chèn, sử dụng hiệu ứng trong Filmora

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở Filmora trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media để tải video cần chỉnh sửa >Chọn video cần chỉnh sửa > Nhấn Open.
 • Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video > Để chèn hiệu ứng vào video, bạn hãy nhấn vào mục Transition > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải hiệu ứng bạn muốn thêm
 • Để tăng thời gian xuất hiện của hiệu ứng, bạn hãy nhấn chuột vào cuối hiệu ứng và kéo dài ra như ảnh.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Filmora trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media để tải video cần chỉnh sửa.

cach su dung wondershare filmora chinh sua video nhac mien phi 1 800x600 1
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media

Bước 2: Chọn video cần chỉnh sửa > Nhấn Open.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chọn video cần chỉnh sửa

Bước 3: Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn vào biểu tượng dấu + sau video

Bước 4: Để chèn hiệu ứng vào video, bạn hãy nhấn vào mục Transition > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải hiệu ứng bạn muốn thêm.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chọn hiệu ứng

Bước 5: Để tăng thời gian xuất hiện của hiệu ứng, bạn hãy nhấn chuột vào cuối hiệu ứng và kéo dài ra như ảnh.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Điều chỉnh thời gian xuất hiện hiệu ứng

VI. Cách chèn chữ, văn bản trong Filmora

1. Hướng dẫn nhanh

 • Nhấn vào vị trí thời gian của video bạn muốn chèn chữ, văn bản > Nhấn vào mục Titles > Nhấn vào biểu tượng dấu + tại kiểu chữ > Tăng dài thời gian xuất hiện của chữvăn bản trong video.
 • Nhập text, điều chỉnh kích thước chữ vào vị trí trong video theo ý muốn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn hãy nhấn vào vị trí thời gian của video bạn muốn chèn chữ, văn bản sao cho xuất hiện biểu tượng cái kéo.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Xác định thời điểm cần chèn chữ, văn bản trong video

Bước 2: Để chèn chữ, văn bản vào video, bạn hãy nhấn vào mục Titles > Nhấn vào biểu tượng dấu + tại kiểu chữ bạn muốn sử dụng.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Chọn kiểu chữ, hiệu ứng chữ

Bước 3: Bạn hãy kéo dài thời gian xuất hiện của chữvăn bản trong video theo ý muốn.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Điều chỉnh thời gian chữ xuất hiện trong video

Bước 4: Tại mục xem trước ở góc phải phía trên phần mềm Wondershare Filmora, bạn hãy nhập text, điều chỉnh kích thước chữ vào vị trí trong video theo ý muốn.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhập text, điều chỉnh vị trí trong video

VI. Lưu video, nhạc về máy sau khi chỉnh sửa với Filmora

Bước 1: Sau khi chỉnh video xong, bạn hãy nhấn vào nút Play để xem lại video trước khi xuất.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Kiểm tra video trước khi xuất

Sau đó, nhấn vào Export để xuất video.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Nhấn vào Export

Bước 2: Bạn hãy chọn định dạng video, nhạc muốn lưu ở danh sách bên trái > Đặt tên và chọn thư mục lưu file > Nhấn Export để xuất video.

Cách sử dụng wondershare filmora 9
Cách sử dụng wondershare filmora 9

Xuất video về thiết bị!

Trên đây là một số cách sử dụng Filmora 9 cơ bản cho người mới bắt đầu. Hi vọng bài viết này bổ ích với các bạn. Chúc các bạn biết cách sử dụng Filmora 9 và sử dụng phần mềm thành công.

Link tải Filmora: Tại đây

Lời kết

Để tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích về các công cụ hỗ trợ trong Marketing Online cũng như các kiến thức kinh doanh khác bạn vui lòng truy cập website chính thức của tôi tại: nguyendinhanh.com

BÀI VIẾT XEM THÊM: