thuan buom xuoi gio DAP Aqua Real

Con người – Yếu tố quyết định đến sự thành công!

Trong một thủy thủ đoàn có chị đầu bếp, có anh thợ máy, có anh hoa tiêu, có anh thuyền trưởng… Mỗi người mỗi việc trên con tàu này. Người lãnh đạo cũng như một thuyền trưởng, nhiệm vụ của ông thuyền trưởng là đảm bảo con tàu đi đúng lộ trình.

Để chèo lái con thuyền trên biển cả đầy sóng ta gió lớn đó thì điều đặc biệt cần có một đội ngũ thủy thủ đoàn tinh nhuệ, hiệp lực… đưa con tàu vượt qua mọi nguy khó.

Vì vậy cho dù là ai có mặt trên con tàu ấy thì hãy làm tốt vai trò của chính mình!

Xem thêm: